Despre noi

ARCONS  ARAD, este o societate pe actiuni, cu capital integral privat, infiintata in anul 1993, prin desprinderea din societatea comeriala CONSTAR  ARAD.
Până la începutul anului 1990, societatea a funcţionat sub denumirea de Intreprinderea Judeţeană de Construcţii - Montaj (I.J.C.M.), având ca obiect principal de activitate construcţia de locuinţe şi instalaţiile aferente acestora. În cursul anului 1990, I.J.C.M. se transformă în societate comercială pe acţiuni cu numele de CONSTAR, având în componenţă 5 şantiere, 4 de construcţii şi unul de instalaţii. În 01.06.1993 şantierul nr. 2 din cadrul  CONSTAR  se desprinde şi astfel ia naştere societatea comercială pe acţiuni ’’ARCONS ’’, înregistrată la registrul Comerţului sub numărul J02/791/1993.
Incepand cu luna august 1996,  ARCONS  devine societate comercială cu capital integral privat. În urma procesului de privatizare, societatea efectuează o serie de investiţii în modernizarea sediului, achiziţionarea de maşini şi utilaje necesare procesului de producţie.

Societate Comerciala ARCONS ARAD are ca obiect de activitate executia lucrarilor de constructii civile si industriale, constructii edilitare, instalatii sanitare,instalatii electrice, instalatii de incalzire si centrale termice; izolatii termice, hidrofuge si antiacide; restaurare si consolidare cladiri vechi si monumente de arhitectura.

Societatea este cerificata pe mediu, calitate si securitate si sanatate in munca, avand certificarile SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.
Societatea dispune de un numar de 80 de persoane, personal angajat pentru domeniile: construcţii, instalaţii electrice, sanitare, termice şi gaze.
Societatea are autorizatii ANRGN pentru distributii si instalatii utilizare gaze naturale, autorizatie Electrica pentru bransamente electrice si instalatii electrice interioare, autorizatii ISCIR pentru montaj de cazane de apa calda, apa fierbinte, conducte tehnologice, etc, autorizatie din partea Biroului Roman de Metrologie Legala pentru montaj de contoare de apa rece, calda si energie termica.
Deasemenea societatea dispune si de personal autorizat respectiv: responsabil autorizat M.L.P.T.L- responsabil tehnic cu executia, instalatori autorizati in gaze naturale, electricieni autorizati, sudori autorizati in otel si polietilena.
Societate Comerciala ARCONS ARAD dispune de personalul calificat, de utilaje si echipamente necesare pentru a executa in conditii optime si de calitate orice lucrare similara cu cele prezentate anterior.