Despre noi

ARCONS  SA din Arad, a fost o societate pe actiuni, cu capital integral privat, infiintata in anul 1993, prin desprinderea din societatea comeriala CONSTAR  SA ARAD.

Până la începutul anului 1990, a funcţionat sub denumirea de Șantierul 2 al Intreprinderii Judeţene de Construcţii - Montaj (I.J.C.M.), având ca obiect principal de activitate construcţia de locuinţe şi instalaţiile aferente acestora. În cursul anului 1990, I.J.C.M. se transformă în societate comercială pe acţiuni cu numele de CONSTAR, având în continuare în componenţă 5 şantiere, 4 de construcţii şi unul de instalaţii. În 01.06.1993 şantierul nr. 2 din cadrul  CONSTAR  se desprinde şi astfel ia naştere societatea comercială pe acţiuni ’’ARCONS ’’, înregistrată la registrul Comerţului sub numărul J02/791/1993.
Incepand cu luna august 1996,  ARCONS  devine societate comercială cu capital integral privat.

ARCONS SA
preluase obiectul de activitate de la CONSTAR și anume: executia lucrarilor de constructii civile si industriale. Initial dispunea de 450 muncitori și contracte încheiate de către societatea mamă CONSTAR, care s-au derulat în următorii 25 de ani. Cu toate acestea, activitatea s-a diminuat treptat, ARCONS SA ajungând în stare de faliment, imediat după închiderea acelor contracte.